Før ombygningen var soveværelset op delt i 2 rum

Nedrivningen er i gang

Det gamle trægulv er fjernet, og her ses 

kampestenene der bærer huset skelet

 af bindingsværk i tykt egetræ

Det er ufatteligt men egetræet var som nyt selv om det 

var 185 år gammelt - gården er fra 1820

I bunden lægges 30-40 cm flintesten

Isolering og armering, derefter et betonlag 

Opbygningen af de nye indervægge er nu i gang

Der opbygges et skelet i træ , og imellem det skal der

 isolering og derefter gipsplader

Nye elinstallationer føres frem

Ledninger og underlag til kontakter fræses 

ind i de gamle vægge

Så er der beboeligt igen, Vi afventer nu maleren der

 skal færdiggøre rummet.

Gippladerne skal spartles i skruehuller og samlinger ikke færre

end 3 gange for at få et pænt resultat

Også det nye loft skal spartles og fuges ved alle kant- og samlingslister

Herefter opsættes glasvæv der grundes med vævfylder

loftet sprøjtemales 3 gange med oliemaling

Efter maling af vægge og opsætning af paneler, males træværket

og soveværelset på 35 m2, er nu lyst og lækkert..

Lyset spiller i de blanke lofter...

soveværelser var før 2 små rum, i mørke farver -

Man må sige der er tale om en forandring der er til at få øje på..

Det færdig resultat kan jeg godt leve med ...